ข้อมูลจังหวัดลพบุรี
  ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี

เทศบาลตำบลในจังหวัดลพบุรี


เทศบาลเมืองลพบุรี
http://www.lopburicity.com

เทศบาลเมืองเขาสามยอด
http://www.khaosamyod.net

เทศบาลตำบลโคกสำโรง
http://www.khoksamrongmuni.com

เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
http://www.banthaluang.go.th

เทศบาลตำบลโคกตูม
http://www.khoktoom.go.th

เทศบาลตำบลลำนารายณ์
http://www.lamnaraicity.com

เทศบาลตำบลหนองม่วง
http://nongmuang.go.th

เทศบาลตำบลพัฒนานิคม
http://www.pattananikommu.go.th

เทศบาลตำบลเขาพระงาม
http://www.khaoprangam.com